คอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทิป tips computer
smiletips.com ค้นหาคำตอบคอมพิวเตอร์ได้..ไม่ต้องรอ.              : Home :  Hardware : Software : Tips Knowledge : Price : Service :
  Home >> Software >> Internet >> Internet Explorer problem 
    การแก้ปัญหา Internet Explorer

  1. Internet Explorer (IE) ถูกตั้ง Password ไม่ให้เข้าบาง Web Site ได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
  2. เมื่อ Status Bar หาย จะแก้ไขได้อย่างไร
  3. ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ หรือการ uninstall โปรแกรมแล้วทำให้ file บางไฟล์หายไป
      จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
  4. ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ มีข้อความขึ้นมาว่า Error 720 จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
  5. ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ มีข้อความขึ้นมาว่า Error 718 จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
  6. ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ มีข้อความขึ้นมาว่า Error 691จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
  7. ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่มีข้อความขึ้นมาว่า Error 630 จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
  8. ในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่มีข้อความขึ้นมาว่า Error 602 จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
  9. จะปรับแต่งขนาดหน้าต่างอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร
10. ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรในเว็บจะทำได้อย่างไร
11. เปิดอินเตอร์เน็ตแล้วรอนานเกินไปจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
12. การแก้ไขไม่ให้มี Auto complete
13. แก้ปัญหาเมื่อเปิด IE แล้วต้องโหลดเว็บไซต์อื่นก่อนทุกที
14. การแก้ปัญหาเมื่อตัวหนังสือในเว็บไซต์ตัวเล็ก
15. เมื่อตัวหนังสือในเว็บที่เปิดอยู่ดูไม่เป็นระเบียบ
16. การแก้ปํญหาเมื่อ IE ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
17. จะแก้ไขอย่างไรดีเมื่อ Internet Explorer ไม่ยอมให้ Download อะไรสักอย่างเลย
18. เมื่อ Internet Explorer ไม่แสดงส่วนของ Java Script?
19. ไม่อยากให้มี Image toolbar มากวนใจใน Internet Explorer 
20. การแก้ไขเมื่อ IE ไม่สามารถแสดงภาษา จีน และ ญี่ปุ่นได้
21. การเซฟหน้าเว็บไซต์ไม่ให้แยกเป็น 2 โฟลเดอร์


 

เพื่อนบ้าน

Blog : ohophoto , Success , HRD , Apparel ,  ohoapparel , webthai ,

Copyright 2004 Smiletips.com All Right Reserved.